J.P. Gouverneurlaan 40 B - 2171 ER Sassenheim -
(0252) 23 18 05 - info@welzijnteylingen.nl
Agenda Welzijn Teylingen
Bijeenkomst; keuzes in de laatste levensjaren, wat kan en wat mag?!

22-02-2018
14.00 - 17.00 uur
Blauwe Zaal Julianakerk, Julianalaan 6 Sassenheim

Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord organiseert samen met KBO Teylingen en Welzijn Teylingen op donderdag 22 februari 2018 een thema- en discussiemiddag voor alle geïnteresseerden (ouderen, familieleden, mantelzorgers), die meer informatie wensen over dilemma’s en vragen rondom de laatste levensjaren.

Welke medische mogelijkheden zijn er? Welke keuzes kun je maken als je zorgbehoevend wordt? Wel/niet reanimeren? Weten mijn familieleden wat mijn wensen zijn als ik, bijvoorbeeld, een infarct krijg? Wie van mijn naasten gaat voor mij beslissen als dat nodig blijkt? Wat mag, wat kan?

Na de inleiding door mevrouw dr. D.P. Touwen (docent medische ethiek en recht in het LUMC) zal er een forum discussie gehouden worden door ervaringsdeskundigen en medische professionals. Aan het forum nemen deel: een plaatselijke huisarts, een klinisch geriater van de Alrijne Zorggroep, een vrijwilliger namens NVVE, de docent medische ethiek en recht, alsmede een deskundige op gebied van wilsverklaringen. Gespreksleider deze middag is dhr. T. Kohlbeck.
 

 

Na afloop van het inhoudelijk programma is het mogelijk om met de deskundigen door te praten. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in de Blauwe Zaal van de Julianakerk, Julianalaan 6, Sassenheim. Inloop vanaf 13.30 uur, het programma start om 14.00 uur en eindigt uiterlijk 17.00 uur. De middag is kosteloos.


Aanmelden:
In verband met het beperkt aantal plaatsen vragen wij u om u vooraf aan te melden. Aanmelden kan door een mail te sturen aan: Ouderenberaad@lumc.nl onder vermelding van “Keuzes in de laatste levensjaren”, naam en telefoonnummer of te bellen naar 071-5268489. Vragen die men graag aan het forum wil stellen kunnen ook al vooraf bij de aanmelding doorgegeven worden.


Recente agenda-items